Gelum


  • voor mensen met een laag H.B. gehalte
  • bevordert het transport van zuurstof
  • ontgiften van de lever
  • voor een gezonde darmflora

Ter ondersteuning van de stofwisseling bij het sterk belaste en chronische processen, in het bijzonder bij aandoeningen die tot een verslechterde zuurstofvoorziening leiden. Daartoe behoren o.a. leveraandoeningen, sclerose, latente acidose en weefselaandoeningen.

Inhoud: 100 ml.